„Tela to narzędzie do analizy sieci organizacyjnych i modernizowania nieformalnej struktury organizacji. Usprawnia przepływ informacji. Umożliwia trafniejsze decyzje.”

OD ANALIZY DO ZMIANY

IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH OBSZARÓW

Najważniejsze, to zadać właściwe pytania. Jakie działania tworzą główną wartość w danej organizacji? Mapowanie relacji powinno skupiać się na kilku (3 do 6, max. 9) wymiarów, które w największym stopniu skłądają się na realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Wymiarami tymi mogą być wymiana wiedzy, przepływ informacji, współpraca, podejmowanie decyzji, ale również bardziej złożone kwestie, jak poprawianie efektywności pracy innych osób, chęć współpracy w celu zdobycia konkretnych umiejętności, czy wpieranie się w pozyskiwaniu nowych klientów. Obok identyfikacji kluczowych działań, należy zastanowić się nad kluczowymi zmiennymi strukturalnymi, które umożliwią wyjaśnienie i trafniejsze analizowanie zgromadzonych danych.

BADANIE - ANKIETA

Przebiega drogą elektroniczną. Zajmuje średnio 15 minut. Zawiera 6 do 9 pytań o relacje oraz ok 10 zmiennych metryczkowych. Sama kampania trwa około 5 dni roboczych. System umożliwia zarządzanie bazą respondentów. Możliwe jest stałe monitorowanie poziomu spływu ankiet oraz przesyłanie maili zachęcających do udzielenia odpowiedzi przez osoby z tym zwlekacjące. Kluczowe działanie w tym procesie, to przede wszystkim właściwe, pełne poinformowanie pracowników o przyczynach, cleach, przebiegu i efektach projektu mapowania relacji. Warto skupić się na korzyściach jakie odnosą wszyscy pracownicy - możliwość zparezentowania swoich mocnych stron, uzyskanie informacji zwrotnej, ułatwienie nawiązywania kontaktu.

GRAF ORGANIZACJI

Graf powstaje w czasie rzeczywistym w toku kampanii ankietowej. Każda zapisana odpowiedź powoduje zmianę w kształcie grafu. Korzyścią jest fakt, że praktycznie w tym samym momencie co samo wypełnianie ankiet ma już miejsce prezentowanie pierwszych wyników. Pracownicy właściwie od razu mogą korzystać z informacji zawartych w ankietach i zmiennych w profilu każdego pracownika. Obok samego grafu który można w sposób interaktywny filtrować z pozimu przeglądarki, dostepne są również rozszerzone satystyki, dostarczające wyczerpującej wiedzy o całej organizacji.

RAPORT

Stanowi ekspercki produkt projektu mapowania. Eksperci we współpracy z klientem dokonują analizy zgroamdzonych danych. Weryfikują hipotezy postawione na początku projektu mapowania. Wyprowadzają rekomendacje, opierając je na danych pochodzących z badania. Raport służy Zarządowi, Dyrektorom do projektowania zmiany organizacyjnej. Sam dokument liczy sobie kilkadziesiąt stron, zawiera szczegółowe analizy poparte prezentacją odpowiednich grafów. Raport zawiera również executive summary - jednostronicową informację podsumowującą najważniejsze wnioski. Na ogół storną tą zainteresownai są Prezesi firm.

ZMIANA

To o nią tak naprawdę chodzi w projekcie mapownaia relacji pomiędzy pracownikami. Poznanie wiedzy o aktualnym stanie, strukturze relacji, pozwala postawić hipotezy, rekomendacje do zmiany w tym zakresie. Graf zobrazuje jasno które osoby są przeciążone, które pełnią kluczowe role, których działań jest w organziacji najwięcej, a które mają charakter deficytowy. Wiedza ta umozliwia sporządzenie rekomendacji zmierzających do optymalizacji. Jest ona tu rozumiana jako względnie równomierne rozłożenie zarówno pracochłonności, jak i odpowiedzialności, czy kompetencji po różnych obszarach i poziomach organizacji. Sprzyja to zdrowej decentralizacji, blokuje biurokratyzację, umożliwia angażownaie się osób, zwiększa poczucie realnego wpływu. Zmiana nie ma charakteru jednorazowego. Tela umożliwia bowiem ewaluację projektu optymalizacyjnego. Zadając powtórnie te same pytania, możemy zweryfikować, czy nastąpiła jakaś zmiana - najlepiej ta projektowana.

'
"Masz pytania dotyczące sieci organizacji? Służę pomocą"

KIEROWNIK PROJEKTU

Patryk Zaręba

tel 505 642 406

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.